Centar za eliminaciju alergija

Dr Ljubisa Popovic


Postavite komentar

Šta je BICOM Biorezonantna dijagnostika I terapija ?

Biorezonantna dijagnostika i terapija je kompjuterski modulisana terapija , koja pomaže da se identifikuju i tretiraju uzroci bolesti , a ne samo simptomi.

To je visoko uspešna , bezbolna , i neinvazivna terapija , bez štetnih nuspojava.

Hronični , brojni i dugotrajni stresovi i drugi štetni uticaji mogu da vrše preveliki pritisak na mehanizam samoozdravljenja . Ovi štetni uticaji preplave organizam i autoregulatorna sposobnost imunog sistema više ne može normalo da funkcioniše, što dovodi do određenih nespecifičnih poremećaja zdravstvenog stanja , kao što su hronični umor, probavni poremećaji , alergije , sinusna zagušenja , poteškoće sa spavanjem , hormonalna neravnoteža i mnogi drugi disbalansi.

Posebno je zanimljivo da se otkrije da u bolesnika s istom kliničkom slikom , često postoje potpuno različiti uzroci . Nažalost , prave uzroke mnogih patoloskih stanja nije uvek moguće otkriti pomoću konvencionalnih medicinskih metoda i sredstava .

Mnoga nova saznanja u nauci i tehnologiji dovela su do zapanjujućih rezultata, koji se sada primenjuju u medicini .

Danas , kada je moguć prenos slike na daljinu i  kada možemo da komuniciramo bežičnim putem sa ljudima koji su udaljeni hiljadama kilometara , putem telefona i kompjuterskih sistema i u drugim područjima se desio brz tehnološki napredak . Otkrića iz oblasti biofizičke , kvantne mehanike i kvantne fizike su otvorila izvanredne mogućnosti i dovela su do impresivnog razvoja tehnologije . Ta nova saznanja omogućila su da se postave temelji biorezonantne dijagnostike i terapije .

Svaki oblik materije čini energija i svaka čestica materije emituje energiju .

Svaka materija i zato svaka ćelija svakog dela tela (ali i virusi, bakterije , polen,elementi hrane , itd . ) emituju svoje energije. Oni imaju vrlo specifične , tipične talasne dužine ili frekvencije sa potpuno individualnim karakteristikama . To predstavlja frekvencijski obrazac ili frekvencijsku mustru.

Živimo u eri komunikacije i informacije . Organizam funkcioniše i reguliše se medjućelijskom komunikacijom između različitih ćelija u telu. Dokazano je da ćelije komuniciraju jedne s drugima putem biofotona “svetlosnih bliceva ” . One razmenjuju informacije preko određene frekvencije . U zdravom tielu , ova razmena informacija funkcioniše potpuno nesmetano . Svaka ćelija svakog dela tela može da ispuni svoj ​​zadatak .

Nagomilani stresorni uticaji ili supstance mogu da ometaju komunikaciju između ćelija.

Ako na organizam ostvaruju uticaj razne substance i toksini, virusi , bakterije , paraziti , teški metali , pesticidi , neprikladna hrana i  aditivi itd ,učestalost njihovih frekventnih obrazaca mogu da ozbiljno poremete komunikaciju između ćelija .

Pored toga i  zračenja iz elektronskih uredjaja , kao što su TV i radio , kompjuteri , printeri ,satovi i mobilni telefoni takođe ometaju frekvencije ćelijske komunikacije.

Poremećaj ćelijske komunikacije može da dovede do mnogih organskih poremećaja.

Ako je komunikacija između ćelija poremećena , to će da sprecava te ćelije da funkcionišu ispravno i to vidimo u različitoj meri kroz nespecifične promene opšteg stanja organizma, fizičku i psihičku iscrpljenost , hronični umor , a kasnije i kroz kožne erupcije , organske promene, na primer sindrom iritabilnog creva ili alergije i druge srodne simptome . Simptomi se javljaju pre ili češće kod onih pacijenata , kod kojih već postoji slabost u organizmu , često genetski uzrokovana,

U BICOM biorezonantnoj dijagnostici i terapiji vrši se proces izmene informacija koje otežavaju pravilnu komunikaciju ćelija , a terapeutski obrazac , koji se daje pacijentu preko elektroda je modifikovana oscilacija sposobna da napravi terapijski učinak u organizmu pacijenta tako što smanjuje ili briše patološke oscilacije , s jedne strane , i stimuliše ili jača zdrave fiziološke oscilacije , čime se aktivira  organizam i time bivaju snazno  stimulisani autoregulatorni mehanizmi  koji vode do samoozdravljenja.

Dr Ljubiša Popović